Av. Montserrat 20 - 17165 La Cellera de Ter (Girona) Tel. 972421902

ajuntament-escut-PNG-petita.png

Ajuntament de la Cellera de Ter

l’Ajuntament de la Cellera de Ter posa a disposició dels/les ciutadants/nes la tramitació necessària per fer el registre d’animals domèstics. Important, en el cas de gossos perillosos, omplir la sol·licitud concreta per aquest fi. 

Requeriments 

1. Per tal de poder accedir telemàticament a la  seu electrònica i omplir la instància és necessita disposar d’algun sistema d’identificació digital, com per exemple l’idCAT mòbil o certificats digitals com poden ser l’idCat digital, firmes electròniques de la FNMT, DNIe o altres, també son admesos finalment altres sistemes de validació com el sistema Cl@ve o Ciudadanos UE etc..

2. Omplir la documentació requerida segons cada cas, en aquesta mateixa pàgina podeu trobar els documents que s’hauran d’omplir degudament, desar al vostre dispositiu (ordinador, tauleta, telèfon mòbil), que després s’hauran d’adjuntar dins la instància amb la resta de documentació que es pugui sol·licitar. 

3. Un cop tingueu el sistema d’identificació personal i omplerta la documentació ja podreu accedir a tramitar la sol·licitud d’alta mitjançant instància genèrica.

Models de sol·licitud

sol·licitud d’inscripció al cens municipal d’animals domèstics

 

sol·licitud/renovació llicència administrativa per a la tinença /conducció de gossos considerats potencialment perillosos, i inscripció al registre d’animals de companyia

Omplir sol·licitud i accedir a la seu electrònica

Un cop tingueu la sol·licitud d’alta degudament omplerta i desada heu d’accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament i presentar-la mitjançant instància genèrica juntament amb tota la documentació que es demana respectivament a cada sol·licitud.

  1. Baixar Model Sol·licitud segons necessitats
  2. Omplir adequadament
  3. Desar a l’Ordinador, tauleta o telèfon mòbil
  4. Tenir a punt la resta de documentació requerida
  5. Entrar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Instància genèrica
  6. Omplir instància i adjuntar sol·licitud i documentació.
  7. Finalitzar tràmit i esperar resposta electrònica. 

Clica en la imatge per accedir a la Seu Electrònica