Av. Montserrat 20 - 17165 La Cellera de Ter (Girona) Tel. 972421902

ajuntament-escut-PNG-petita.png

Ajuntament de la Cellera de Ter

Tràmit per l’adquisició d’un compostador dins de la campanya de compostatge casolà

L’Ajuntament de La Cellera de Ter està adherit a la campanya comarcal “A la Selva fem compost” per realitzar actuacions de millora en la recollida de la FORM i implantar el compostatge casolà a través del Consell Comarcal de la Selva. L’Ajuntament de La Cellera de Ter ha decidit posar en marxa la campanya de compostatge casolà Fes-te el teu adob, fes-te compostaire, en virtut de la qual les persones interessades en fer compost podran obtenir un compostador.

Requeriments 

1. Per tal de poder accedir telemàticament a la  seu electrònica i omplir la instància és necessita disposar d’algun sistema d’identificació digital, com per exemple l’idCAT mòbil o certificats digitals com poden ser l’idCat digital, firmes electròniques de la FNMT, DNIe o altres, també son admesos finalment altres sistemes de validació com el sistema Cl@ve o Ciudadanos UE etc..

2. Omplir la documentació requerida segons cada cas, en aquesta mateixa pàgina podeu trobar els documents que s’hauran d’omplir degudament, desar al vostre dispositiu (ordinador, tauleta, telèfon mòbil), que després s’hauran d’adjuntar dins la instància amb la resta de documentació que es pugui sol·licitar. 

3. Un cop tingueu el sistema d’identificació personal i omplerta la documentació ja podreu accedir a tramitar la sol·licitud d’alta mitjançant instància genèrica.

Models de sol·licitud

Model sol·licitud

Documentació necessària per fer el tràmit.

Tal com s’explica en el document per poder fer el tràmit haurem d’aportar la següent documentació:

  • Còpia de l’últim rebut d’escombraries i/o les dades del titular omplertes en la sol·licitud.
  • Comprovant de la transferència bancaria (segons volum compostador en concepte de fiança, 20 o 40 euros)

Omplir sol·licitud i accedir a la seu electrònica

Un cop tingueu la sol·licitud degudament omplerta i desada heu d’accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament i presentar-la mitjançant instància genèrica juntament amb tota la documentació que es demana. 

  1. Baixar Model Sol·licitud segons necessitats
  2. Omplir adequadament
  3. Desar a l’Ordinador, tauleta o telèfon mòbil.
  4. Realitzar la transferència bancaria segons tamany compostador al nº de compte de l’Ajuntament (2100 8146 01 2300032708)
  5. Desar el comprovant de la transferència a l’Ordinador, tauleta o telèfon mòbil.
  6. Entrar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Instància genèrica
  7. Omplir instància i adjuntar sol·licitud i comprovant de pagament.
  8. Finalitzar tràmit i esperar resposta electrònica. 

Clica en la imatge per accedir a la Seu Electrònica