Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ajuts socials, Casal 2022
10 de juny 2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ajuts socials, Casal 2022-23
10 juny 2022

Oberta la convocatòria d’ajuts socials per a participar als casals d’estiu a la Cellera de Ter, curs 2022-2023

Oberta la convocatòria pels ajuts econòmics per a participar en casals d’estiu a la Cellera de Ter pel curs 2022-2023. Podeu trobar tota la informació, bases i documentació requerida en aquest mateix apartat. Les sol·licituds s’hauran de presentar per seu electrònica, teniu temps fins al dia 01 de Juliol de 2022.

Finalitat

La finalitat d’aquesta subvenció consisteix en donar suport i potencial les activitats d’estiu, garantint la igualtat d’accés, la pluralitat i la qualitat de les diferents propostes de les activitats d’estiu per a infants i adolescents, així com garantir la igualtat de condicions en l’accés a les activitats complementàries alienes a l’ensenyament obligatori.

Beneficiaris

Poden ésser beneficiaris els/les que reuneixin tots i cadascun dels següents requisits:

a) Estar en situació de necessitat social i/o vulnerabilitat puntual.
b) Reunir els requisits establerts en les bases específiques per cadascun dels ajuts.
c) Preferentment, que sigui una situació sobrevinguda, no prevista, i que no hi hagi expectatives de recuperació de la situació.
d) Estar empadronats al municipi de la Cellera de Ter amb una antiguitat mínima de tres mesos efectiva i continuada.
e) No haver obtingut altres ajuts, aportacions d’altres administracions públiques o entitats per al mateix concepte.
f) La signatura i la presentació de la sol·licitud impliquen l’acceptació d’aquestes bases i dedicar l’ajut atorgat a la finalitat pel qual es va concedir.

Cartell

Anunci

Extracte a la BDNS

Sol·licitud

Com puc sol·licitar els ajuts

  • Llegir les bases per saber si tinc dret a poder sol·licitar-la.
  • Descarregar la sol·licitud.
  • Omplir adequadament tots els camps requerits.
  • Desar el document.
  • Anar a la seu electrònica de l’Ajuntament i omplir una instància genèrica (electrònicament).
  • Omplir les dades que es sol·liciten i adjuntar la sol·licitud que hem desat prèviament.
  • Adjuntar altres documents si es requereixen en la sol·licitud.