Av. Montserrat 20 - 17165 La Cellera de Ter (Girona) Tel. 972421902

ajuntament-escut-PNG-petita.png

Ajuntament de la Cellera de Ter

Festes del Roser 2022

l’Ajuntament de la Cellera de Ter posa a disposició dels/les ciutadants/nes l’informació necessària per la obtenció de llicència per instal·lar temporalment una atracció o parada els dies de festa major.

Requeriments 

1. Per tal de poder accedir telemàticament a la  seu electrònica i omplir la instància és necessita disposar d’algun sistema d’identificació digital, com per exemple l’idCAT mòbil o certificats digitals com poden ser l’idCat digital, firmes electròniques de la FNMT, DNIe o altres, també son admesos finalment altres sistemes de validació com el sistema Cl@ve o Ciudadanos UE etc..

2. Omplir la documentació requerida segons cada cas, en aquesta mateixa pàgina podeu trobar els documents que s’hauran d’omplir degudament, desar al vostre dispositiu (ordinador, tauleta, telèfon mòbil), que després s’hauran d’adjuntar dins la instància amb la resta de documentació que es pugui sol·licitar. 

3. Un cop tingueu el sistema d’identificació personal i omplerta la documentació ja podreu accedir a tramitar la sol·licitud d’alta mitjançant instància genèrica.

Models de sol·licitud

Model sol·licitud

Instruccions per emplenar la Sol·licitud:

Empleneu l’apartat del sol·licitant amb les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud o del representant si és el cas aportant el corresponent document de representació. Per a una major celeritat en la comunicació es recomana autoritzar a l’Ajuntament l’ús del correu electrònic.

En l’apartat Sol·licito cal indicar els metres d’amplada de l’atracció a instal·lar, tenint en compte que l’espai mínim a ocupar serà de 5 metres.

Segons l’article 6 de la Ordenança Fiscal número 18 per al 2019, la taxa per les atraccions a la festa major és de:

  • Fins a 5 m²: 5,00 €
  • Per cada m² de més: 1,20 €

Omplir sol·licitud i accedir a la seu electrònica

Un cop tingueu la sol·licitud degudament omplerta i desada heu d’accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament i presentar-la mitjançant instància genèrica juntament amb tota la documentació que es demana. 

  1. Baixar Model Sol·licitud segons necessitats
  2. Omplir adequadament
  3. Desar a l’Ordinador, tauleta o telèfon mòbil
  4. Tenir a punt la resta de documentació requerida (si es requereix)
  5. Entrar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Instància genèrica
  6. Omplir instància i adjuntar sol·licitud i documentació.
  7. Finalitzar tràmit i esperar resposta electrònica. 

Clica en la imatge per accedir a la Seu Electrònica