Av. Montserrat 20 - 17165 La Cellera de Ter (Girona) Tel. 972421902

ajuntament-escut-PNG-petita.png

Ajuntament de la Cellera de Ter

SERVEI CONCERTAT DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

L’Ajuntament de la Cellera de Ter posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes el servei de recollida de mobles vells, electrodomèstics que no continguin substàncies perilloses i altres voluminosos en general.

 1. L’Ajuntament estableix el servei domiciliat de recollida de residus municipals voluminosos domèstics, amb exclusió de qualsevol tipus de residus de naturalesa industrial o comercial.
 2. El servei es prestarà prèvia concertació telefònica a l’Ajuntament o omplint el formulari que trobareu en aquesta pàgina
 3. El servei es portarà a terme el primer i tercer divendres de cada mes. L’horari de recollida serà diürn, entre el període de 8:00h a 14:00h.
 4. L’Ajuntament enregistrarà les següents dades de la persona que sol·liciti el servei:
 • Adreça electrònica
 • Nom de la persona de contacte
 • Adreça
 • Horari en que deixarà el residus voluminosos.
 • Quantitat i descripció simple dels voluminosos que deixarà
 1. Els voluminosos s’hauran de deixar a la façana, si no entorpeixen el pas, el matí corresponent al dia de la recollida, o en cas de necessitat, a la tarda del dia anterior a la recollida.
 2. L’usuari del servei està obligat a desmuntar aquelles parts del voluminós que puguin separar-se, per tal de facilitar les feines dels operaris i a dipositar-les el més a prop possible de la porta de l’habitatge.
 3. Aquest servei no contempla el buidatge complert d’un habitatge o una gran part d’aquest.
 4. El nombre màxim de voluminosos per habitatge i per recollida vindrà definit segons la capacitat del servei, i en tot cas les restriccions o limitacions seran definides per l’Ajuntament. (brossa, deixalles, deixalleria, trastos)