Av. Montserrat 20 - 17165 La Cellera de Ter (Girona) Tel. 972421902

ajuntament-escut-PNG-petita.png

Ajuntament de la Cellera de Ter

El termini de presentació de sol·licituds de la primera fase va finalitzar el dia 8 de juny del 2021.

Participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal.

l’Ajuntament de la Cellera de Ter posa a disposició dels/les ciutadants/nes l’informació necessària per poder tramitar les sol·licituds per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal.

Requeriments 

1. Per tal de poder accedir telemàticament a la  seu electrònica i omplir la instància és necessita disposar d’algun sistema d’identificació digital, com per exemple l’idCAT mòbil o certificats digitals com poden ser l’idCat digital, firmes electròniques de la FNMT, DNIe o altres, també son admesos finalment altres sistemes de validació com el sistema Cl@ve o Ciudadanos UE etc..

2. Omplir la documentació requerida segons cada cas, en aquesta mateixa pàgina podeu trobar els documents que s’hauran d’omplir degudament, desar al vostre dispositiu (ordinador, tauleta, telèfon mòbil), que després s’hauran d’adjuntar dins la instància amb la resta de documentació que es pugui sol·licitar. 

3. Un cop tingueu el sistema d’identificació personal i omplerta la documentació ja podreu accedir a tramitar la sol·licitud d’alta mitjançant instància genèrica.

Edicte bases reguladores

A continuació us presentem els models normalitzats de sol·licituds de persona física i de persona jurídica per a participar en el concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal “La Cellera de Ter”, i els models normalitzats de sol·licituds renovació de persona física i de persona jurídica que es transcriuen a continuació:

Sol·licitud persona Física

Sol·licitud persona Júridica.

Renovació persona Física.

Renovació persona Jurídica.

Omplir sol·licitud i accedir a la seu electrònica

Un cop tingueu la sol·licitud degudament omplerta i desada heu d’accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament i presentar-la mitjançant instància genèrica juntament amb tota la documentació que es demana. 

  1. Baixar Model Sol·licitud segons necessitats
  2. Omplir adequadament
  3. Desar a l’Ordinador, tauleta o telèfon mòbil
  4. Tenir a punt la resta de documentació requerida
  5. Entrar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Instància genèrica
  6. Omplir instància i adjuntar sol·licitud i documentació.
  7. Finalitzar tràmit i esperar resposta electrònica. 

Clica en la imatge per accedir a la Seu Electrònica