Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Subvencions / Entitats
02 de Novembre de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Subvencions /Entitats
02 de Novembre de 2021

Sol·licitud de subvencions i justificacions per a entitats sense ànim de lucre.

L’Ajuntament de la Cellera de Ter posa a disposició de les entitats sense ànim de lucre la informació necessària per poder tramitar les sol·licituds i/o justificacions de les subvencions d’àmbit local.

 

Sol·licitud

Justificació

Com puc sol·licitar els ajuts

  • Descarregar la sol·licitud.
  • Omplir adequadament tots els camps requerits.
  • Desar el document omplert a l’ordinador.

En aquest punt l’entitat que presenta la sol·licitud pot demanar el 50% de la subvenció atorgada prevista en l’exercici anterior. Per poder tenir dret al 100% d’aquesta s’ha d’omplir també l’apartat del compte justificatiu o justificació i disposar de les factures que cobreixin la totalitat de l’import atorgat.

Per sol·licitar aquest 50% sense la justificació s’ha de presentar la sol·licitud omplerta que heu descarregat a l’ordinador per Seu Electrònica indicant que es sol·licita el 50%. Abans de finalitzar l’any en curs s’haurà de presentar el compte justificatiu amb l’import de les factures que cobreixin l’import rebut.

En el cas de sol·licitar l’import total (100%) de la subvenció o el 50% restant s’haurà d’omplir adequadament la justificació i presentar-la per Seu Electrònica abans no acabi l’any.

Si ja teniu la sol·licitud i/o justificació omplertes adequadament, podeu seguir amb el tràmit.

  • Anar a la seu electrònica de l’Ajuntament i omplir una instància genèrica (electrònicament).
  • Omplir les dades que es sol·liciten i adjuntar la sol·licitud que hem desat prèviament.
  • Adjuntar altres documents si es requereixen en la sol·licitud.

Quan acabeu el tràmit dins la seu electrònica rebreu un correu o missatge al mòbil que us informarà de la recepció per part de l’administració. Un cop el vostre expedient sigui tramitat rebreu la notificació electrònica pertinent.