Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Beques municipals 2022
Desembre 2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Beques Municipals 2022
Desembre 2022

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT , MATERIAL ESCOLAR i EXTRAESCOLARS

Curs 2022-23

El Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària de data 22 de juliol de 2021, va aprovar inicialment les bases reguladores d’atorgament de subvencions per a participar en casals d’estiu, l’adquisició de llibres de text i material escolar i la realització d’activitats extraescolars a la Cellera de Ter durant el curs 22-23

Un cop publicades al E – TAULER de la seu electrònica i al BOP, us presentem les bases per presentar les vostres sol·licituds que es poden presentar des del dia 14 de desembre de 2022, fins el 4 de Gener de 2023. L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació del procediment de concessió de les ajudes socials que es detallen a continuació:

 • Programa d’ajudes per a l’adquisició de llibres i material escolar.
 • Programa d’ajudes pel foment de la participació o realització d’activitats extraescolars.

Informació important:

 • Les famílies que estan en seguiment de serveis socials i/o que l’any passat ja van demanat ajuts municipals, només cal que presentin la documentació que acrediti els ingressos de l’últim any. La resta de la informació serà consultada a la base de dades de l’Ajuntament.
 • Les famílies que necessitin assistència per omplir els formularis poden demanar suport a les oficines de l’Ajuntament.

A continuació podeu consultar les bases, l’extracte de l’acord del Ple i els documents de sol·licitud.

Bases Reguladores

Convocatòria Extraescolars

Convocatòria llibres i material escolar

Sol·licitud – llibres i material escolar

Sol·licitud activitats extraescolars

Com puc sol·licitar els ajuts

 • Llegir les bases per saber si tinc dret a poder sol·licitar-la.
 • Descarregar la sol·licitud.
 • Omplir adequadament tots els camps requerits.
 • Desar el document.
 • Anar a la seu electrònica de l’Ajuntament i omplir una instància genèrica (electrònicament).
 • Omplir les dades que es sol·liciten i adjuntar la sol·licitud que hem desat prèviament.
 • Adjuntar altres documents si es requereixen en la sol·licitud.